Orodja za izdelavo plošč iz plastike

Za vgradnjo v nove stiskalnice in za obnovo obstoječih

Orodje je namenjeno za izdelavo plošč iz polimerov po postopku stiskanja v stiskalnici. Sestavljeno je iz modela in bata. Model je lahko direktno ali indirektno ogrevan.
Ogrevanje /hlajene orodja je z medijem (termično olje, para ali voda). Stranice (okvir) modela so ogrevane/hlajene, kar omogoča izdelavo debelejših plošč. Ustrezni preseki kanalov in razpored grelnih polj zagotavlja optimalne toplotne pogoje za kakovostno zlitje ali sintranje materiala v homogeno ploščo.

Tehnični podatki - možnosti: 

• Notranje mere modela: max. 11.500 x 2.600 mm
• Višina okvirja: max. 400 mm
• Specifični pritisk: max. 1.200 N/cm2 (na polovici višine okvirja)
• Delovna temperatura: max. 230 C 

 

model

 

Model je v obliki pravokotne posode in je sestavljen iz masivne plopšče ali grelne plošče ter vzdolžnih in prečnih stranic. Deli so skupaj vijačeni ali zvarjeni. Grelna plošča in stranice – okvir, so izdelani iz jeklene pločevine. Pri direktno ogrevanemu modelu so v vseh delih vrtani kanali za pretok medija – prenosnika toplote. Kanali so vzdolžno ali prečno vrtani, ter so povezani v grelna polja. Posamična grelna polja so z gibljivimi cevmi iz nerjavečega jekla povezana s kolektorji.

Pri vijačeni zvedbi modela je spoj ned dnom in okvirjen izveden s posebno obliko utora, ki zagotavlja prenos velikih bočnih obremenitev, omogoča dilatacijo grelnih teles, veliko temperaturno razliko grelnih teles in dobro tesnost spoja.

Varjena izvedba zagotavlja veliko togost modela, manjšo težo inmanjše dimenzije, manjšo porabo energije, dolgo življenjsko dobo in enostavno čiščenje in vzdrževanje.

Bat je sestavljen iz grelne plošče, izolacije in nosilne plošče. Grelna plošča je izdelana iz jeklene pločevine. V njej so vrtani kanali za pretok medija. Kanali so vzdolžno ali prečno vrtani ter povezani v grelna polja. Med nosilno ploščo ter grelno ploščo je nameščena toplotna izolacija. Nosilna plošča je izdelana iz jeklene pločevine. Posamezni deli so med seboj tako povezani, da omogočajo raztezke materiala zaradi temperaturnih razlik. Stranice bata so zaprte s pločevino, ki preprečuje vhod materiala v notranjost konstrukcije.