Stiskalnice za izdelavo plošč iz termoplastov: PP, PE, HDPE, UHMWPE

Stiskalnice so namenjene za izdelavo plošč iz termoplastov ( PP, PE, HDPE in UHMWPE) po postopku stiskanja pod visokim  tlakom in temperaturo. Ta postopek je primeren za izdelavo plošč iz materialov z veliko molekularno težo. Plošče izdelane s stiskanjem imajo odlične mehanske lastnosti in minimalne notranje napetosti. V stiskalnici lahko izdelujemo plošče ali oblikovane proizvode.

sl. 1 preša na beli podlagi

Stiskalnice SiTOR se odlikujejo po uporabnosti in zanesljivosti, kar je rezultat dolgoletnih izkušenj, stalnega  razvoja ter vgradnje kakovostnih materialov in komponent. Edinstvena izvedba orodja varjene ali vijačene izvedbe zagotavlja ekonomično proizvodnjo kvalitetnih plošč.

Smo edini proizvajalec stiskalnic v katere vgrajujemo modele varjene izvedbe. Ti modeli se odlikujejo po manjši porabi energije, veliki togosti, dolgi življenjski dobi in enostavnim vzdrževanjem.

Shema stiskalnice

Shema stiskalnice za izdelavo plošč iz termoplastov

01. Ogrodje stiskalnice
02. Model orodja  
03. Bat orodja

04. Miza - potisna 
05. Transportna naprava
06. Voziček za poravnavo

07. Instalacija ogrevanja
08. Hidravlični cilindri
09. Komandni pult

Postopek izdelave plošč

Polnjenje modela z materialom

Polnjenje modela z materialom.

Pripravljen model za stiskanje.

Sintranje materiala pod temperaturo in tlakom

Sintranje materiala pod temperaturo in tlakom.

Praznjenje modela in zlaganje izdelanih plošč

Praznjenje modela in zlaganje izdelanih plošč.

Proizvod izdelan v stiskalnici

Osnovni proizvod stiskalnice so plošče iz termoplastičnih materialov  PE, HDPE, UHMWPE in  PP.  Plošče izdelane v stiskalnici imajo poleg odličnih mehanskih lastnosti tudi homogeno strukturo in izrazito in stabilno obliko, ter so zelo primerne za strojno obdelavo - izdelavo končnih proizvodov.

Prednost stiskalnic je možnost izdelave plošč večjih dimenzij in debelin.

DSC_0078

Širok spekter materialov s specifičnimi fizikalno – kemičnimi lastnostmi omogoča namensko uporabo tudi v ekstremnih pogojih.

Značilna in obsežna uporaba plošč je v strojegradnji, papirni industriji, predelavi in pakiranju prehrane, usnjarski industriji, kemični industriji, gradnji kanalov in pomolov, rudarstvu, transportu sipkih materialov itd.

Področja uporabe plošč in končnih proizvodov

• Strojegradnja (vodila, zobniki, dozirni polži, ležajne puše …)

• Transport in hranjenje sipkih materialov (obloge vagonov, kamionov, silosov …)

• Ladjedelništvo ( Podovi ladij in trajektov, zaščitne stene …)

• Prehrambena industrija (delovne plošče, pulti, posode, shrambe, hladilnice…)

• Športni objekti (zaščitne ograje, plastični led…)

• Papirna industrija

• Medicina - ortopedija (implatanti)

• Filtriranje in kemična industrija (filter plošče, črpalke za agresivne tekočine)

• Plovni kanali in pristaniški doki

• Začasne ceste in parkirne ploščadi

Tehnične karakteristike:

• Specifični tlak: max. 1.200 N/cm2
• Temperatura: max. 250 °C
• Število etaž: 1 ali 2
• Število orodij: do 4
• Notranje mere modela:
° Širina: max. 2.600 mm
° Dolžina: max. 11.000 mm
° Globina: max. 400 mm