Stiskalnice za izdelavo pohištvenih elementov – model SF

Stiskalnice za izdelavo pohištvenih elementov - model SF so namenjene za izdelavo debelejših (15 ÷ 40 mm) pohištvenih elementov iz zlepljenega furnirja. Izvedba stiskalnic omogoča priročno pritrditev orodja-modela. V modelu se oblikuje in zlepi več slojev furnirja v želeno obliko pohištvenega elementa. Utrjevanje lepila je s pomočjo VF generatorja.

Prednosti tehnologije izdelave elementov v SF stiskalnicah:

• preprosta izdelava modela

• možnosti izdelave debelejših elementov

• kratki časi utrjevanja lepila

• omogoča izdelavo zahtevnejših oblik elementov

• manjše pregrevanje lesa in s tem stabilnejša končna oblika elementa

Za izdelavo zahtevnejših elementov so stiskalnici lahko vgrajeni hidravlični cilindri za bočni stisk. Izvedba vpetja stranskih cilindrov omogoča nastavitev višine in kota delovanja na model. Krmilnik stiskalnice omogoča vnos sledečih tehnoloških parametrov: sile stiska, čase stiska, moč ogrevanja, čas ogrevanja ter čas stabilizacije elementa.

sl. 1

Tehnične karakteristike:

• Velikost mize stiskalnice : 850 x 2.000 (2500) mm
• Odprtina stiskalnice: 600 ÷ 2.000 mm
• Sila stiska vertikalnih cilindrov: 1.200 kN, 1.800 kN, 2.400 kN
• Sila stiska bočnih cilindrov: 600 ali 900 kN
• Hod vertikalnih cilindrov: 600 ÷ 1.400 mm
• Hod bočnih cilindrov: 600 mm