Oprema za izdelavo transportnih trakov

Hidravlična stiskalnica s pripadajočo opremo je namenjena za izdelavo – vulkanizacijo transportnih trakov. Transportni trakovi so lahko z gladko ali rebrasto površino.

sl 4

Posebnost stiskalnice je potiskanje z velikim številom hidravličnih cilindrov, ki so razdeljeni v več skupin. Pomična zgornja grelna plošča ima istočasno funkcijo potisne mize in zagotavlja enakomerno porazdelitev tlaka po vsej površini izdelka.

Grelne plošče so iz jeklene pločevine z vrtanimi kanali povezanimi v več grelnih polj. Ustrezen razpored kanalov in polj zagotavlja enakomerno temperaturo po vsej površini plošče. Na konceh grelnih plošč so ločena polja za hlajenje.

Hidravlične kleme nameščene na vhodu in izhodu stiskalnice so vertikalno in horizontalno pomične in poleg natezanje omogočajo tudi odlepljenje traku od grelnih plošč.

Odmični podporni valji omogočajo lažji transport traka skozi stiskalnico.

Prednosti stiskalnice

• možnost izdelave tanjših trakov (5mm)

• enakomerno porazdeljen površinski pritisk

• enakomerna temperatura po vsej površini grelnih plošč

• možnost učinkovitega odlepljenja traka od grelnih plošč

• vertikalno pomične napenjalne kleme

• možnosti učinkovitejšega odzračevanja površinskih zračnih mehurjev

shema

Konfiguracija linije

01. Odvijalna naprava
02. Vstopna miza
03. Vstopna klema
04. Odvijalna naprava za vlečni trak
05. Hidravlična stiskalnica

06. Izstopna klema
07. Navijalna naprava za vlečni trak
08. Izstopna miza
09. Po-napenjalna klema
10. Navijalna naprava

sl. 7
Krmiljenje stiskalnice – linije: Delovanje stiskalnice s pripadajočo opremo je krmiljeno s procesnim krmilnikomin omogoča:

• izbiro načina delovanja: ročno ali samodejno

• vnos in prikaz tehnoloških parametrov (krivulja temperature, krivulja delovnega tlaka in čas trajanja cikla)

• hranjenje tehnoloških postopkov posameznih proizvodov

• teleservis (modem)

slika6

Tehnične karakteristike:

• Delovna širina (širina traku): 600 do 2.400 mm
• Debelina traku: 5 do 50 mm
• Delovna dolžina (dolžina grelne plošče): 6.000 do 15.000 mm
• Specifični površinski pritisk: 400 N/cm2
• Delovna temperatura grelnih plošč: do 180 C