Laboratorijska vakuumska stiskalnica

Model: HS 1-013

 

Stiskalnica je namenjena za izdelavo plošč iz različnih materialov z možnostjo stiskanja pod visokim tlakom in temperaturo. Ta postopek je še posebej primeren za izdelavo plošč iz materialov z veliko molekularno težo.

Novost te stiskalnice je možnost izdelave plošč v vakuumu, s katero lahko v orodju dosežemo nizek zračni tlak.

Prednosti stiskanja pod vakuum-om:

 • Bolj homogena in kompaktnejša struktura, kar pomeni boljše mehanske lastnosti in daljšo življenjsko dobo pri trajni obremenitvi materiala.
 • Krajši čas zapiranja stiskalnice. Z vakuum-om predhodno izsesamo zrak ter s tem onemogočimo velike pretoke zraka skozi režo med batom in modelom, ki bi nam porušili poravnano površino nasutja granulata v orodju.
 • Zaradi zmanjšane prisotnosti zraka omogočamo hitrejše doseganje temperature ter s tem krajše izdelovalne cikle.
 • Nekateri materiali vsebujejo aditive, ki ob prisotnosti visoke temperature in kisika oksidirajo. Z vakuum-om znatno zmanjšamo stopnjo oksidacije le teh ter s tem zmanjšamo degradacijo materiala.
 • Možnosti izdelave zelo tankih plošč (do debeline 3 mm).
 • Možnosti izboljšave različnih proizvodnih ciklov s stiskanjem, kjer se pojavljajo problemi s prisotnostjo zraka v orodju oziroma materialu.

Tehnične karakteristike:

 • Vakuum: max. 65 mbar
 • Specifični pritisk: max. 1000 N/cm2
 • Temperatura: max. 260 °C
 • Notranje mere modela:
  – Širina: 550 mm
  – Dolžina: 1050 mm
  – Globina: 140 mm
 • Hitrost zapiranja: 9 mm/s
 • Hitrost potiskanja: 0 – 1 mm/s
 • Hitrost odpiranja: 0 – 15 mm/s
 • Sila stiska: 5.775 kN
 • Sila odpiranja: 200 kN
 • Premer hidr. cilindra: 320 mm